home
achtergrondinfo praktijkvoorbeelden projectdraaiboek contact
school A school B school C school D school E school F
ervaringen
opbrengst

Algemeen

 • Het belangrijkste effect is dat leerlingen – leerkrachten – ouders met elkaar in gesprek zijn geraakt over zaken die vanzelfsprekend lijken, maar het in werkelijkheid niet zijn, bijvoorbeeld over respect. Dit project heeft de fundamenten geraakt. Elkaar treffen in bijeenkomsten zoals in dit project komt het onderlinge begrip ten goede.
 • de school wordt door dit project 'transparanter'. De school laat zien wat zij belangrijk vindt en dat ze aan bepaalde zaken wil werken, samen met ouders en leerlingen.
 • het leuke van dit project het brede karakter. Alle facetten van het onderwijs konden in dit project wel ergens ondergebracht worden.
 • positief effect is het inzicht dat meningen overeenkomen, alleen van verschillende kanten worden benaderd.

Project en de waarden op de school

 • De visie/ missie van school is door het project meer ondersteund, vooral wat betreft de waarde ‘respect’. De school draagt in haar visie uit dat (de ontwikkeling van) het kind centraal staat; in het project is pas echt naar leerlingen geluisterd.

Project en het pedagogisch kader op de school

 • De verbinding tussen school en thuis is groter geworden. School en ouders zijn meer op één lijn, het vertrouwen is toegenomen. Ouders verwijzen hun kinderen naar school als zij thuiskomen met ‘klachten’ over school. De pedagogische aanpak is een zaak geworden van de drie partijen.
 • Doordat de school met ouders en leerlingen heeft gepraat, is het gemakkelijker voor alle partijen om terug te grijpen op dingen die besproken zijn en afspraken die gemaakt zijn.

Project en ouderbetrokkenheid op de scholen

 • Ouders worden meer serieus genomen door teamleden. De houding van school was voorheen vooral “wij weten wat een goede opvoeding voor de kinderen is”. Teamleden hebben meer respect voor ouders gekregen, waardoor de houding veranderd is.
 • Een grotere en bredere groep ouders is met het project bereikt. De groep is divers. Eén van de deelnemende ouders geeft aan dat juist de diversiteit van de oudergroep bij heeft gedragen aan het slagen van de ouderavonden. ‘Ouders staan hierdoor dichter bij de school en krijgen begrip voor de werkwijze van de school’, aldus één van de ouders.
 • Ongeveer 30 % van de ouders blijft moeilijk te benaderen. Met een project zul je deze groep niet kunnen bereiken. Niet alle ouders zijn praatouders! De school is echter tevreden over de deelname.
 • Volgend schooljaar gaan de twee locaties samen. Dit project heeft een bijdrage geleverd aan de kennismaking met elkaar en met elkaars werkwijze.

Project en de omgang tussen leerkrachten-ouders-leerlingen op school

 • Bij de nulmeting kwam naar voren dat leerlingen vonden dat de leerkrachten niet naar ze luisterden als er ruzie was. Deze uitspraak van leerlingen is door het team serieus genomen en heeft o.a. geresulteerd in een stappenplan om met ruzies om te gaan en een complimentendoos in iedere klas. Er wordt nu écht geluisterd naar de leerlingen.
 • De houding van school t.o.v. ouders is veranderd. Er wordt goed geluisterd naar wat ouders willen en er wordt iets mee gedaan. De balans is verbeterd.
 • Door het betrekken van de kinderen bij dit project is er een vorm van draagvlak gecreëerd. “Ouders en leerkrachten verzinnen al zoveel over hoe je je als kind moet gedragen”, aldus één van de ouders.