home
achtergrondinfo praktijkvoorbeelden projectdraaiboek contact
school A school B school C school D school E school F
ervaringen
opbrengst

Nulmeting
De kwantitatieve gegevens van de waarderingskaarten zijn voorgelegd aan 8 ouders, 4 leerkrachten en 4 leerlingen (van beide locaties). In de gesprekken over de resultaten van de nulmeting komt het volgende naar voren: De ouders hebben veel waardering voor de manier waarop leerkrachten op deze SBO-school met hun kinderen werken. De school wordt gezien als een ‘veilige haven’, waar de ouders ook graag naar toe komen en waar ze zelfs met hun privé-problemen terecht kunnen.

De betrokkenheid van ouders wisselt erg. De betrokkenheid verschilt ook per activiteit. Het zijn altijd dezelfde ouders die actief zijn. Iedere ouder zou eigenlijk “zijn steentje moeten bijdragen”.

Geïnterviewde leerlingen weten goed wat hun ouders op school doen. De ouders van de geïnterviewde leerlingen zijn actief met: helpen met de kerstmarkt, penningmeesterschap, oud papier ophalen, pannenkoeken bakken, mee naar de botanische tuin. In de samenwerking rondom het individuele kind zitten leerkrachten en ouders niet altijd op één lijn. Ouders zeggen ja, maar doen nee, bijvoorbeeld als het gaat om consequent zijn. Als school moet je vaak wel de regels bepalen, dat kan bijna niet anders. Ouders zijn kritisch over de opvoeding van andere ouders. Dit geldt ook voor de leerkrachten. Leerlingen zijn positiever over de opvoeding van (hun) ouders. De opvoeding thuis en op school sluit volgens leerkrachten en leerlingen vaak niet aan.

Waardenoriëntatie
Deze heeft in drie groepen apart plaatsgevonden. Leerkrachten gaven aan dat het nieuw was om op deze manier over waarden te praten. Voor de school was deze vorm ook een manier om elkaar beter te leren kennen. Tijdens de ouderavond zijn 45 ouders aanwezig geweest. Opvallend bij deze school is de grote verscheidenheid aan ouders.
De leerlingen waren tijdens de lessen in de groepen zeer betrokken. Ze maakten tekeningen bij de waarden, die in de klas zijn opgehangen.

Waardenarena
De keuzes die gemaakt zijn voor de waarden kwamen in hoge mate overeen. Alle partijen (team, leerlingen, ouders) hebben hun inbreng gehad. De gekozen waarden zijn: respectvol, weerbaar en prestatiegericht. Vooral over deze laatste was veel discussie. Hoe moet je prestatiegericht vorm geven op een SBO-school?
De aanwezigheid van de leerlingen bij de waardenarena werkte stimulerend; het blijft daardoor concreet en afgestemd.

Waardengroepen
De groepen zijn afzonderlijk gaan praten over de uitwerking van de gekozen waarden. De vertaling van een waarde naar een concrete uitwerking is moeilijk en vraagt tijd. Op een gezamenlijke waardenavond (ouders, enkele leerkrachten en enkele leerlingen) zijn alle ideeën naast elkaar gelegd en verder uitgewerkt. Vervolgens is een bijeenkomst gepland met directie, 2 ouders, 2 leerkrachten en begeleider. Hier zijn concrete uitwerkingen gedaan en afspraken gemaakt. De school heeft meerdere acties gepland: complimentendoos, bemiddelingskaart met stappenplan, pestprotocol enkele keren per jaar mee naar huis geven, weerbaarheidstraining continueren, ouders direct naar school als er iets is, bespreken van (ontwikkelings)doelen met de leerling en de ouders.

Naast de acties uit de waardengroepen, heeft de school meer inloopochtenden gepland die schoolbreder zijn opgezet.

Informatie: regelmatig zijn ouders op de hoogte gehouden van het verloop van het project. Dit gebeurde door middel van brieven en door stukjes in de nieuwsbrief.