home
achtergrondinfo praktijkvoorbeelden projectdraaiboek contact
school A school B school C school D school E school F
ervaringen
opbrengst

Algemeen
Door ruimte te maken voor dit project zijn belangrijke waarden in de school gemarkeerd, in het bijzijn van elkaar uitgesproken en daardoor meer openbaar en duidelijker gemaakt. Daarnaast is een belangrijk resultaat de concrete activiteiten die hier uit voortgevloeid zijn.

Project en de waarden op de school

  • Door de aanpak in het project wordt de identiteit van de school voor iedereen verhelderd
  • Het project heeft belangrijke waarden op school benoemd: respect, humor en duidelijkheid.

Project en het pedagogisch kader op de school

  • Het project heeft een bijdrage geleverd aan het werken aan de omgangsvormen. Verschillende leerkrachten geven hier in hun groep een eigen invulling aan.

Project en ouderbetrokkenheid op de school

  • Ouders hebben hun waardering uitgesproken over de keuze deel te nemen aan dit project.
  • Omdat dit project parallel loopt aan meerdere initiatieven op het terrein van ouderbetrokkenheid (bijvoorbeeld het pedagogisch café en de instapkaarten) is het lastig te scheiden wat het effect specifiek van dit project is. In het algemeen constateert de school verbetering.

Project en de omgang tussen leerkrachten-ouders-leerlingen op school

  • Het project heeft veel betekenis gehad voor de relatie tussen leerlingen en leerkrachten. Er is een aanvang gemaakt met activiteiten rondom leerlingenparticipatie.
  • Ook voor de omgang tussen leerkrachten onderling heeft het project betekenis gehad. De school gaat op dit terrein nog verdere scholing volgen.