home
achtergrondinfo praktijkvoorbeelden projectdraaiboek contact
school A school B school C school D school E school F
ervaringen
opbrengst

Nulmeting
Het algemene beeld toont dat de leerkrachten gemiddeld een stuk negatiever oordelen dan ouders en dat de leerlingen daar veelal tussenin zitten. Leerkrachten zijn vooral negatiever dan ouders over aspecten die gaan over de betrokkenheid van de ouders en over de verschillende vormen van samenwerking tussen ouders en school. Leerkrachten waren verrast over de positieve uitkomsten bij de ouders, omdat ze vaker andere signalen horen en in de praktijk regelmatig ouders ontmoeten die verhaal komen halen. Op school gaat veel energie zitten in basale zorg voor bepaalde leerlingen en in het proberen bij te brengen van goed gedrag. Ouders dragen de opvoedingsverantwoordelijkheid voor hun kinderen sterk over aan de school(autoriteit). Ze waarderen de (strenge regels op) school.

Het project is door de nulmeting bij het schoolteam gaan leven. Over de ouders die de vragenlijst hebben ingevuld valt dit niet te zeggen. De ouders vormen ook geen groep en zijn niet sterk verbonden met de school (op een kleine groep actieve ouders na).

Waardenoriëntatie
Op twee avonden zijn in totaal 60 ouders gekomen. Na verschillende discussierondes zijn drie waarden gekozen. Ook het schoolteam heeft drie waarden gekozen; de discussie werd gewaardeerd omdat de leerkrachten elkaar nu eens op een andere manier leerden kennen.

Waardenarena
Na presentaties van de drie groepen (mondeling en via toneelstukjes) vond een levendige discussie plaats en werd tenslotte één waarde gekozen (respect); de resterende waarden worden bewaard voor een mogelijk vervolg. Tijdens de waardenarena kregen alle aanwezigen tevens de gelegenheid om één of meer ‘manieren van doen’ te formuleren.

Waardengroep
In de waardengroep zijn met de geleverde input verschillende activiteiten uitgedacht en opgesteld. Dit programma van activiteiten is vervolgens in de twee verschillende bouwvergaderingen (boven- en onderbouw) met de leerkrachten besproken. In de evaluatiegesprekken met (leerlingen en de werkgroep) gaf de school aan het activiteitenprogramma in de komende anderhalf jaar verder tot uitvoering te brengen. Officiële afronding met de projectbegeleiders komt in het volgend schooljaar op de MR avond van het jaarverslag.