home
achtergrondinfo praktijkvoorbeelden projectdraaiboek contact
school A school B school C school D school E school F
ervaringen
opbrengst

De school is een grote protestants christelijke basisschool in de stad met meerdere locaties. Een van de locaties doet mee aan het pilotproject. Deze locatie staat in een oude volkswijk. Ongeveer een kwart van de ouders zijn laagopgeleide autochtonen. Iets meer dan de helft van de leerlingen is van allochtone afkomst. Aantal leerlingen: 260.

Motivatie voor deelname

  • Het vergroten van de betrokkenheid van alle ouders bij de school.
  • Het bevorderen van respect naar elkaar toe. Er is vaak frictie tussen ouders en leerkrachten over bepaalde regels. De school zoekt naar manieren om de aanpak en begeleiding van kinderen thuis en op school af te stemmen.
  • Ouders worden steeds meer gezien als klant. Door het schoolbestuur en de inspectie wordt ook gevraagd ‘Hoe gaan jullie als school met ouders om?’ Het is belangrijk om hierin meer bewust te handelen.
  • Leerkrachten willen meer inzicht krijgen in de verwachtingen van ouders t.a.v. de school.