home
achtergrondinfo praktijkvoorbeelden projectdraaiboek contact
school A school B school C school D school E school F
ervaringen
opbrengst

Algemeen
Het resultaat is vooral dat leerlingen en leerkrachten met elkaar in gesprek zijn over de omgang met elkaar. Dit is ook vertaald in daden. Waarden als respect, tolerantie hebben echt inhoud gekregen in de klas en de school.

Project en de waarden op de school

  • Het team is in gesprek gekomen over de professionalisering en teamontwikkeling. Het team wil nu ook verder met de invulling en verbetering van de omgang met elkaar.
  • Het project heeft de centrale waarden en normen op school benoemd: prestatiegericht, zelfstandigheid.

Project en het pedagogisch kader op de school

  • Geen directe invloed op de visie en aanpak van het onderwijs.
  • De waarden zijn besproken in de lessen en omgezet in lesmateriaal.

Project en ouderbetrokkenheid op de school

  • Het project heeft in beperkte mate invloed gehad op de kwantiteit van de ouderbetrokkenheid. De ouders die betrokken zijn deden mee aan het project; het heeft de ouderbetrokkenheid in kwalitatieve zin verbeterd door het gesprek tussen ouders en leerkrachten op het onderwerp waarden te brengen.

Project en de omgang tussen leerkrachten-ouders-leerlingen op school

  • Het project heeft veel betekenis gehad voor de omgang tussen leerlingen onderling. Vooral het spelen en werken met de luisterkaart heeft veel los gemaakt.
  • Ook de actie waarbij leerlingen met leerkrachten de regels voor het schoolplein hebben geherformuleerd heeft veel effect gehad op de relatie. Leerlingen voelen zich mede verantwoordelijk en corrigeren elkaar onderling. Zij nemen verantwoordelijkheid voor het schoolplein.
  • Voor leerkrachten was het verrassend om samen met leerlingen regels op te stellen. Het heeft de band en het wederzijdse begrip versterkt.