home
achtergrondinfo praktijkvoorbeelden projectdraaiboek contact
school A school B school C school D school E school F
ervaringen
opbrengst

De school is een van de openbare scholen in een plattelandsgemeente, relatief dicht bij Utrecht, Amsterdam en Schiphol. De school heeft 159 leerlingen, waarvan 20% van allochtone afkomst is. Ongeveer eenderde van de ouders heeft een laag opleidingsniveau. Aantal leerlingen: 159.

Motivatie voor deelname (intake)

  • Het vergroten van de ouderbetrokkenheid is een van de beleidsvoornemens van het schoolplan. Daarnaast past het in de visie en missie van de school “Een zelfstandige school maak je samen”. Deze visie moet nu concreet uitgewerkt worden. Vanuit het team is er de motivatie om alle ouders naar de school toe te krijgen (autochtone en allochtone ouders).
  • Er is een kwaliteitsenquête onder ouders, leerkrachten en leerlingen afgenomen. Hieruit kwam naar voren dat de communicatie tussen leerkrachten en ouders te wensen over liet. Dit kwam ook naar voren in een gesprek van de inspectie met ouders.
  • Het contact met de ouderraad loopt niet naar tevredenheid. De communicatie tussen deze ouders en het team is niet helder.