home
achtergrondinfo praktijkvoorbeelden projectdraaiboek contact
school A school B school C school D school E school F
ervaringen
opbrengst

Nulmeting
In de gesprekken over de resultaten van de nulmeting komt het volgende naar voren: de leerkrachten van de school ervaren een groot cultuurverschil tussen opvoeden thuis en op school. Zij vinden het moeilijk om deze verschillen te accepteren. De leerkrachten vinden de betrokkenheid van de ouders bij de ontwikkeling van hun kind laag. Zowel leerkrachten als ouders vinden dat er een te kleine groep ouders actief is op school. Ze willen graag meer afwisseling in ouders die actief zijn.

Ouders vinden het belangrijk om goed en op tijd geïnformeerd te worden over de ontwikkeling van hun kind. Ze willen meer contact met de school over hun kind. Enkele ouders denken dat leerkrachten een drempel ervaren om met ouders in gesprek te gaan vanwege de taal en omdat ze het moeilijk vinden om ouders feedback te geven wanneer het gaat om het gedrag van kinderen. Ouders merken dat de meeste ouders wel naar school komen wanneer het over hun kind gaat maar de betrokkenheid is veel minder op algemene ouderavonden. De school zou meer ouders kunnen bereiken wanneer ze ouders meer persoonlijk uitnodigen en stelliger zijn bijvoorbeeld: “Ik verwacht jou”.

Waardenoriëntatie
In de afzonderlijke groepen is gewerkt met de waardenkaarten (team, ouders en leerlingen). Alle ervaringen zijn positief. De lessen voor groep 7 en 8 zijn naar tevredenheid verlopen en de leerlingen kwamen goed voorbereid naar de avond van de waardenarena. De ouderavond was gekoppeld aan de informatieavond aan het begin van het schooljaar. Hierdoor was de opkomst erg hoog (50 ouders waarvan 80% allochtoon). Voor de ouders was het aantal waardenkaarten veel en daarnaast voor sommige ouders van een hoog abstractieniveau. Dit vroeg uitgebreide aandacht van de procesbegeleider.

Waardenarena
De opkomst van ouders op de avond van de waardenarena was lager (15 ouders, 10 leerlingen en de leerkrachten). Eén van de ouders, tevens woordvoerder, wilde zich niet neerleggen bij de besluitvorming. Dit zorgde voor onduidelijkheid bij de aanwezige leerlingen. De school heeft de dag daarna vooral met de leerlingen nog nagepraat over de avond.

Waardengroepen
De school heeft gekozen voor 3 waardengroepen van 1 leerkracht en 2 ouders; iedere groep heeft een waarde uitgewerkt. Ook waren er 3 waardengroepen van leerlingen. De begeleiders waren voorzitters tijdens de bijeenkomsten.

De betrokkenheid van ouders en m.n. de leerkrachten is toegenomen in de 2 e fase van het project. In de waardengroepen, waarbij leerkrachten en ouders, samen de waarden hebben uitgewerkt werd concreet en intensief samengewerkt. Het project werd praktischer en concreter. Thema’s die uitgewerkt werden zijn:

  • Het bevorderen van de betrokkenheid tussen ouders en leerkrachten tijdens de 10-minutengesprekken;
  • Een inloop voor de ouders nu ook voor de bovenbouw;
  • Met ouders samen ouderavonden voorbereiden over belangrijke opvoedingsthema’s.

Op de laatste ouderavond werden de uitkomsten van de waardengroepen gepresenteerd via toneel, video en discussie. Het was een levendige avond met een grote betrokkenheid.