home
achtergrondinfo praktijkvoorbeelden projectdraaiboek contact
schema
download PDF:
draaiboek
waarderingskaarten
waardenkaarten
Fasering Methodiek Externe begeleider    
     
Stap 1: Intake en start Gesprek met directie Ja
  Gesprek met het team Ja
  Gesprek met directie en oudervertegenwoordiging Ja
  Planning en afspraken Ja
     
Stap 2: Stand van zaken Waarderingskaarten (optioneel) Ja
  Waardengesprekken: interview met groepje ouders, groepje leerlingen, groepje leerkrachten Ja
  Waardenobservatie door externe begeleider (optioneel) Ja
  Waardenontmoeting Ja
     
Stap 3: Waardenoriëntatie Bijeenkomst voor het schoolteam Ja
  Bijeenkomst voor ouders Ja
  Twee lessen voor leerlingen Nee
     
Stap 4: Gezamenlijke waarden kiezen en oriënteren op manieren van doen Waardenplein: een gezamenlijke bijeenkomst  voor ouders, leerlingen, leerkrachten Ja
     
Stap 5: Waardengroepen Waardengroepen werken manieren van doen en communicatie daarover uit Ja
     
Stap 6: Manieren van doen in praktijk Uitvoering van de geformuleerde ‘manieren van doen’ Nee  
  Waardenpresentatie: gezamenlijke bijeenkomst voor ouders, leerlingen, leerkrachten Ja
     
Stap 7: Projectafsluiting en vervolg Waardevol gesprek met de directeur Ja
  Waardevol gesprek met vertegenwoordiging ouders, leerlingen, leerkrachten (optioneel) Ja
  Contactpersoon of werkgroep vaststellen voor vervolg Nee
     

Tips:

  • aankondiging project kan bijvoorbeeld in nieuwsbrief van de school, via ‘projectbulletin’, via posters in de school, uitnodigingen voor ouderavonden
  • resultaten van bijeenkomsten communiceren kan bijvoorbeeld via nieuwsbrief van de school, verslagen naar de ouders; affiches in de gangen, kaarten voor leerlingen, theater
  • koppelen ouderavonden aan rapportavonden of informatieavonden
  • ouders persoonlijk benaderen of leerlingen inschakelen om ouders mee te vragen.