home
achtergrondinfo praktijkvoorbeelden projectdraaiboek contact
schema
download PDF:
draaiboek
waarderingskaarten
waardenkaarten

De beschrijving van de methodiek bestaat uit een schematisch overzicht van de stappen, een draaiboek en de materialen (waarderingskaart en waardenkaarten) die gebruikt worden bij de uitvoering van het project.

De beschreven methodiek is een hulpmiddel om met waarden aan de slag te gaan. Bij de verschillende stappen zijn werkvormen aangegeven die gezamenlijk of afzonderlijk met het schoolteam, met de ouders en met de leerlingen van de twee hoogste groepen gebruikt kunnen worden. Het betreft hier een selectie van uitgeprobeerde werkvormen.

De werkvormen kunnen per school en per situatie verschillen. Een werkgroep bepaalt de meest geschikte vorm, afgestemd op de school (team, ouders en leerlingen). De externe begeleider is betrokken bij de verschillende gesprekken, ontmoetingen en bijeenkomsten. Hij/ zij heeft nadrukkelijk een begeleidende in plaats van een leidende rol. In het schema is aangegeven bij welke activiteit de betrokkenheid van de begeleider gewenst is.