home
achtergrondinfo praktijkvoorbeelden projectdraaiboek contact
school A school B school C school D school E school F

Het project is op zes scholen uitgevoerd in het schooljaar 2004 – 2005. Een belangrijk criterium voor deelname was een goede spreiding in leerlingenpopulatie, sociaal-economische achtergrond van ouders en signatuur. Daarnaast speelde motivatie van het schoolteam voor dit vernieuwingsonderwerp een rol.

De praktijkvoorbeelden starten met een schoolschets en een beschrijving van de motivatie voor deelname. U klikt door om meer over de ervaringen en de opbrengsten van de betreffende school te lezen.