achtergrondinfo praktijkvoorbeelden projectdraaiboek contact

Spring, scholen in de praktijk en Stichting Viatore ontwikkelden in opdracht van het Ministerie van OCW een aanpak om de ouderbetrokkenheid in basisscholen te vergroten. De methodiek Zó zijn onze manieren brengt ouders, leerkrachten en leerlingen met elkaar in gesprek over de waarden die zij belangrijk vinden in samenwerken en opvoeden. De gekozen waarden worden vervolgens in concrete acties uitgewerkt, ‘manieren van doen’.
Op deze manier werken leerkrachten en ouders aan hun partnerschap in de opvoeding. Bovendien is het voor scholen een goede manier om hun geformuleerde missie en visie praktische invulling te geven.
Lees verder voor meer achtergrondinfo

Het pilotproject heeft een projectdraaiboek opgeleverd waarmee scholen onder leiding van een begeleider aan de slag kunnen. Het projectdraaiboek is te downloaden, evenals de voor het project benodigde materialen.

In 6 praktijkvoorbeelden vindt u een korte beschrijving van de 6 pilotscholen en de motivatie voor deelname. Per school kunt u lezen wat de belangrijkste ervaringen en opbrengsten zijn volgens de ouders, leerkrachten en leerlingen.

Scholen die belangstelling hebben voor de begeleiding bij ‘Zo zijn onze manieren’ kunnen contact op nemen voor nadere informatie.
Ook (school)begeleiders met belangstelling voor de begeleidingsmethodiek kunnen nader geïnformeerd worden over de mogelijkheden om met dit product aan het werk te gaan.