home
achtergrondinfo praktijkvoorbeelden projectdraaiboek contact
quote

waar gaat het om?
In onze samenleving woedt volop het debat over normen en waarden. Een relevante vraag daarin is hoe we onze kinderen een opvoeding geven, waar ze hun verdere leven mee voort kunnen. Ouders en leerkrachten zijn belangrijke partners in deze pedagogische opdracht.

Ouderbetrokkenheid wordt nu vaak vorm gegeven vanuit de praktische behoeften van school. Het werkelijk in contact komen over opvoeding is niet eenvoudig.
Zó zijn onze manieren biedt scholen handreikingen om juist op dit terrein de betrokkenheid te vergroten. De methodiek brengt ouders, leerkrachten én leerlingen met elkaar in gesprek over de waarden die zij belangrijk vinden in samenwerken en opvoeden. De gekozen waarden worden in concrete acties uitgewerkt, de zogenaamde ‘manieren van doen’.

Op deze wijze werken leerkrachten en ouders aan hun partnerschap in de opvoeding. Daarnaast is het voor scholen een goede manier om hun geformuleerde missie en visie praktische invulling te geven.

de aanpak
Binnen het project vinden uiteenlopende activiteiten plaats: teamvergaderingen, ouderavonden, lessen in de hoogste groepen, bijeenkomsten van kleine groepen ouders/leerkrachten en/of leerlingen. De startvragen die centraal staan zijn: Wat vinden we belangrijke waarden om over te brengen op onze kinderen? En: Hoe willen wij hierin samenwerken?
Met behulp van twaalf ‘waardenkaarten’ en creatieve werkvormen kiezen ouders/leerlingen en leerkrachten gezamenlijk de belangrijkste waarden. Denk hierbij aan waarden als respect, duidelijk, open.
In waardengroepen (een kleine groep leerkrachten, ouders en leerlingen) wordt de vertaalslag gemaakt naar concrete ‘manieren van doen’.
De waardengroepen formuleren praktisch uitvoerbare toepassingen voor school en thuis. Met deze ‘manieren van doen’ gaan school, ouders en leerlingen daadwerkelijk aan de slag.

Een begeleider geeft samen met een interne werkgroep schoolspecifieke invulling aan het project. Het projectdraaiboek is daarbij het uitgangspunt.

de opbrengst
Het project heeft onder andere goede effecten op:

  • de omgang tussen leerkrachten, ouders en leerlingen
  • het nader betrekken van ouders bij de school
  • de afstemming in opvoeding tussen ouders en school
  • het concretiseren van de missie en visie van de school
  • het pedagogisch klimaat in de school

Spring, scholen in de praktijk en Viatore geven scholing aan begeleiders die werken met Zó zijn onze manieren.
In deze scholing komen het projectdraaiboek en de bijbehorende materialen uitgebreid aan de orde.